Vilka vi är

Dagnelidkoncernen etablerades 1976 och har sedan dess utvecklats till där vi är idag. Fem bolag och 38 anställda, drivna av en passion att utveckla sektorn vi verkar i. 

Christer Dagnelid, leg Tandläkare, Specialist i oral protetik, köpte 1976 Brånemarks tandklinik och etablerade där sin verksamhet. Hans fru, Eva Dagnelid leg Tandhygienist är hans ständiga kompanjon och följeslagare i livet och i affärsverksamheten. 

Marcus Dagnelid, son till Eva och Christer är idag VD och klinikchef för verksamheten. Som leg Tandläkare och specialist i oral protetik är han en eftertraktad föreläsare på den internationella arenan inom branschen. 

Niclas Dagnelid, utbildad inom försäljning och marknadsföring samt diplomerad kontroller leder idag verksamheten som Vice VD och operativ chef. 

SAACD består idag av följande delar;
Dagnelidkliniken

Falkenbergkliniken

Estetik Direkt
LAB by Dagnelid

Dagnelid education 

Teamet

På koncernnivå arbetar idag 7 personer med drift och administration. Alla experter inom sitt område, alla drivna av samma passion.

Marcus Dagnelid, Klinikchef 

Leg Tandläkare, specialist i oral protetik

Sofie Dagnelid, Marknadsansvarig

Niclas Dagnelid, Vice VD, Operativ chef

Karin Karjalainen, Löpande redovisning, ekonomi

Johanna Harrysson, Schemaläggning, resursplanering

Andreas Eriksson, 

Inköpsansvarig

Sara Gillvén Tassopoulou, Klinikkoordinator

Leg Tandsköterska 

Styrelsen

Christer Dagnelid, Styrelseordförande

Eva Dagnelid, Styrelseledarmot

Marcus Dagnelid, Styrelseledarmot

Christer Lennárd, Styrelseledarmot

Niclas Dagnelid, Styrelseledamot

Michael Anderson, Styrelseledarmot